افتتاح شرکت رزپلیمر

سال 1370

1380

گواهینامه استاندارد ISO 9001 ( مدیریت کیفیت)

گواهینامه استاندارد ISO 9001 ( مدیریت کیفیت) با توجه به رویکرد شرکت در زمینه تولید محصولات با کیفیت در سال 1380 دریافت گردید , و هر ساله شرکت موفق به تمدید آن می گردد.
گواهینامه-استاندارد-iso-9001--(-مدیریت-کیفیت)

1390

گواهینامه استاندارد 45001 (مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای )

استانداردی که در آن الزاماتی را برای سازمانها ارائه می کند که می خواهند ایمنی کارکنانشان را در بالاترین حد ممکن نگهدارند. شرکت موفق گردید در سال 1390 گواهی نامه را دریافت نماید.
گواهینامه-استاندارد-45001-(مدیریت-ایمنی-و-بهداشت-حرفه-ای-)

1391

گواهینامه استاندارد ISO 14001(مدیریت محیط زیست)

برای پیشبرد اهداف شرکت و توجه مدیران شرکت به مسئله ی محیط زیست ، این شرکت را به سوی رعایت بیش از پیش مسائل زیست محیطی نمود و در همین راستا موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 14001(مدیریت محیط زیست) در سال 1391 گردید.
گواهینامه-استاندارد-iso-14001(مدیریت-محیط-زیست)

1396

گواهینامه GMP (تائیدیه سازمان غذا و دارو)

دریافت گواهینامه GMP (تائیدیه سازمان غذا و دارو)، برگ زرین دیگری بر افتخارات رزپلیمر در سال 1396 افزوده است.
گواهینامه-gmp-(تائیدیه-سازمان-غذا-و-دارو)

و این راه ادامه دارد ...

بررسی شکایت مشتری

آپلود فایل